۱۳۹۸ دوشنبه ۶ خرداد
درباره اداره تربیت بدنی
اداره تربيت در سال 1300 در دانشگاه اصفهان............................
امور اموزشی
اماکن و فضاهای ورزشی
کلاس های فوق برنامه
کلاس های فوق برنامه ورزشی
انجمن های ورزشی
انجمن های ورزشی
دوره های آموزشی
دوره های آموزشی
آشنایی با ایران
آموزشگاه عالي بهداري كه در سال 1325 تأسيس شده بود به هزار جريب منتقل شده بود و دانشكده پزشكي به سال 1329 و دانشكده داروسازي به سال 1335 نيز در كنار آن تأسيس شده بودند. دانشكده ادبيات از سال 1337 با دو رشتهٔ زبان و ادبيات جريب تا نزديكي كوه صفه را دربردارد. دانشكده داروسازي به سال آموزشگاه عالي بهداري كه در سال 1325 تأسيس شده بود به هزار جريب منتقل شده بود و دانشكده پزشكي به سال 1329 و دانشكده داروسازي به سال 1335 نيز در كنار آن تأسيس شده بودند. دانشكده ادبيات از سال 1337 با دو رشتهٔ زبان و ادبيات جريب تا نزديكي كوه صفه را دربردارد.
آشنایی با اصفهان
آموزشگاه عالي بهداري كه در سال 1325 تأسيس شده بود به هزار جريب منتقل شده بود و دانشكده پزشكي به سال 1329 و دانشكده داروسازي به سال 1335 نيز در كنار آن تأسيس شده بودند. دانشكده ادبيات از سال 1337 با دو رشتهٔ زبان و ادبيات جريب تا نزديكي كوه صفه را دربردارد. دانشكده داروسازي به سال آموزشگاه عالي بهداري كه در سال 1325 تأسيس شده بود به هزار جريب منتقل شده بود و دانشكده پزشكي به سال 1329 و دانشكده داروسازي به سال 1335 نيز در كنار آن تأسيس شده بودند. دانشكده ادبيات از سال 1337 با دو رشتهٔ زبان و ادبيات جريب تا نزديكي كوه صفه را دربردارد.
بروشورها
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،اداره‌ي تربيت‌بدني دانشگاه اصفهان
كدپستي: 8174673441
تلفن:03137932581 
تلفكس: 03137932582
Powered by DorsaPortal